تلویزیون به اطاقسرا می آید

باسلام خدمت هم محلهای کرامی قراره دربهمن ماه چهاربرنامه ازمحل ماروستای پازمین اطاقسرا مشهدرود پشته 4 ساعت برنامه تهیه بشه ودر صداوسیمایی استان پخش بشه این برنامه شامل برنامه های چون بازیهای محلی مسابقات اساتید نخبه محل ونوروزی خوانی وقسمتهای دیکر که باهمکاری شوراودهیاری محل باهمکاری محمدکربلایی زاده وخیران محل که برای پیشرفت این برنامه کمک می کنندکه برای تهیه برنامه واطاعات بیشتر به موقع خبررسانی خواهد شد
/ 1 نظر / 9 بازدید
محمدکربلایی زاده

باسلام خدمت دوستان یک سری ازروستایازمین اطاقسرا مشهدرودبشته تهیه شده که ازاینجا تشکر میکنیم ازدهیارو شورایی محل که کمال تشکر داریم ازاقایان و خانمهای محل تشکرمی کنیم که کمال همکاری کردن درجهت تهیه برنامه یک سریش امروز به بایین رسید که شب 22 ساعت 22 ازشبکه استانی بخش می شود این برنامه بیشتربه اداب رسوم باهم بودن هم محلیها داشته های امکانات نداشته ها محل وغیره می بردازدکه توانسته باشیم کوشه ای ازان را به تصویر بکشیم انشاالله هم موفق مویید سربلندباشند دوستدارتان