/ 1 نظر / 87 بازدید
حمزه تقی نتاج اطاقسرایی(علی)

آهای مردم پر حوصله قدیمی كجایید؟ آهای دانایان درس نخوانده اطاقسرایی كجایید؟ ای گنجینه های پنهان زنظر،آهای پیرمردهای قدیم: ملاجانبرار،شیرآقامیرزاعمو،مشتی هدایت،حاج غلامعلی،علی کدخدا،مشتی برار،حاجی میرزاآقا،،مشتی حرمت،مشت نامدار،مشتی نورمحمد،مشتی مصیب،مصیب ملاعمو،حاج مراد، ،مشتی حسین داداش،محمود داقلی، حاج حسنعلی،غلامعباس و مشتی قنبر...چرا با ما حرف نمی زنید؟ ما كه نتونستیم از میراث های فرهنگی خوبی كه برای ما گذاشتید استفاده كنیم.حالا قدرشما را می دونیم ولی چه فایده كه دیگر نیستید. به راستی خیلی جالب است گاهی به خانه هایی در شهر می رویم می بینیم یك چراغ گردسوز یا سماور آتشی را كه یادگاری دارند در بهترین نقطه و تاقچه خانه به بهترین وجه نگهداری می كنند ولی از آداب و رسوم و سنن خوب شان در زندگی كمتر بهره می گیرند. چرا؟ اگر خوب توجه كنیم کوتاهی رابه گردن دوره و زمانه می اندازیم و به این صورت خود را به اصطلاح تقصیركار نمی دانیم ولی این طوری هم نیست. اگر بخواهیم می تونیم خیلی از آداب و رسوم آنان را حتی در زندگی ماشینی امروز به كار گیریم. مثلا مهربونی و دوست داشت