آهای مردم پر حوصله قدیمی کجایید؟

آهای دانایان درس نخوانده اطاقسرایی کجایید؟ ای گنجینه های پنهان زنظر،آهای پیرمردهای قدیم: ملاجانبرار،شیرآقامیرزاعمو،مشتی هدایت،حاج غلامعلی،علی کدخدا،مشتی برار،حاجی میرزاآقا،،مشتی حرمت،مشت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید
آبان 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
4 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
شهریور 87
3 پست
مازندران
5 پست
بابل
7 پست
اطاقسرا
11 پست
براری
1 پست
پازمین
2 پست
عکس
1 پست
ایران
1 پست
ساری
1 پست
دل_ارمون
1 پست
بیمه
1 پست
هدایتپور
1 پست
صداوسیما
1 پست
بایل
1 پست
رزمندگان
1 پست
یاد_واره
1 پست
تژیر
1 پست
مجلس
1 پست
نماینده
1 پست
کاندید
1 پست
گردهمایی
1 پست
روستاها
1 پست
تقدیر
1 پست
روستا
1 پست
گویش
1 پست