خبرنگارروستا

اعضای شورای روستا
نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا - ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٧
 

اعضای شورای روستا

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اعضای شورای اسلامی روستا
نام  نام خانوادگی  سمت  کد ملی  تحصیلات  تلفن ثابت  تلفن همراه 
شیرافکن  خانمحمدی  رئیس    لیسانس  3123334   
ابوالقاسم  براری  نایب رئیس    ابتدایی  3123396   
جعفر  حسنی  منشی    راهنمایی  3122086   
وضعیت جلسات
زمان و وضعیت برگزاری جلسات شورا  15روز یکبار 
توضیحات   
اعضای شورای روستا

شیرافکن خانمحمدی
رئیس شوراابوالقاسم براری
نایب رئیس شوراجعفر حسنی
منشی شوراآمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 و آمار غیر رسمی طبق اظهارت محلی

عنـــوان کــــل با ســـواد بی ســـواد
کل جمعیت 1500 نفر 1000 نفر 500 نفر
جمعیت مردان 750 نفر 400 نفر 350 نفر
جمعیت زنان 750 نفر 400 نفر 350 نفر
جمعیت بر اساس آمار محلی 1800 نفر 900 نفر 900 نفر

چارت مقایسه ای آمار جهت بررسی نسبت ها با جمعیت کل

آمار جمعیت

افراد باسواد

افراد بی سواد

100 %

 
کـل جمعیت
50 %

 
نسبت مردان
50 %

 
نسبت زنان
50 %

جمعیت باسواد
25 %

نسبت مردان
25 %

نسبت زنان
50 %

جمعیت بیسواد
25 %

نسبت مردان
25 %

نسبت زنان


 
comment نظرات ()