خبرنگارروستا

» افتخار ایران وآسیا؛نوجوان اطاقسرا :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» عاشورای93 :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» آهای مردم پر حوصله قدیمی کجایید؟ :: ۱۳٩۳/٦/۸
» نکاتی در باب وبلاگ اطا قسرا :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» محض اطلاع بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ عین مطلب گذاشته می شود :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» تاسیس دفتر بیمه کوثر از سوی آقای هدایتپور :: ۱۳٩۳/۱/٧
» تشکر از هم ولایتی ها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» همولایتی هنرمند :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» مهمان بی نظیرروستای ما :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» بچه محله های بامرام :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» اطاقسرا در 500سال قبل :: ۱۳٩٢/٤/٩
» تژیر یا اطاقسره :: ۱۳٩٢/٤/٩
» بازهم تژیر :: ۱۳٩٢/٤/٩
» تژیر یا اطاقسرا :: ۱۳٩٢/٤/٩
» درد دل اتا محلی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» درد دل اتا محلی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» نظرتان راجع به این وضع زندگی چست؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» اطاقسرا در مسیر توسعه :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» شور انتخابات :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» کربلایی ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» درگذشت شیرآقا آرایشگر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» جلسه با کاندیداها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» برگزاری گردهمایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» برگزاری گردهمایی اطاقسرایی های مقیم تهران :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» حرکت از نو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» مشکلات روستا :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» معرفی اطاقسرادر سایت روستانیوز :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» سرانجام نخستین فصل باستان شناختی روستای ابوالحسن کلای بابل :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» معرفی همولایتی ها :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» تاریخ روستای اطاقسرای بزرگ :: ۱۳۸٩/۸/٤
» اعضای شورای روستا :: ۱۳۸٩/٦/٧
» دهیار روستای ما :: ۱۳۸٩/٦/٧
» درگذشت یک معلم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» احداث مسجد در روستای ما :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» تصادف در جاده شهید صالحی بابل کاهش یافت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» انبوه سازان برای بیت المال دل می سوزانند :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» لذتی که خیر مسکن ساز می برد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» مردمی قابل ستایش :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» درگذشت یک عزیز :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» بازار مسکن در سال 89 :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» پوست خربزه زیر پای انبوه سازان!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» راهکار حل معضل مسکن در کشور :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» زندگی دریک سرپناه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» ضرورت های مسکن مهر در اجرا :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» بازدید دهیار از وبلاگ روستا :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» ۱۳۸۸/٦/۳۱ :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» معرفی روستای اطاقسرا :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» روستاهای بابل :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» روستایی دریزد :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/٦/۱٠